CHIYODA KOHAN THAILAND CHIYODA KOHAN THAILAND

CHIYODA KOHAN THAILAND

Company name : บริษัท ชิโยดะ โคฮาน (ประเทศไทย) จำกัด

Address : 230 ซีเอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

Tel : +66(0)2274 0871

Fax : +66(0)2274 0875

E-Mail : info2@chiyodakohan.co.th

Established :

Capital : 4,000,000 Bath

Number of Employees : 20

CHIYODA KOHAN JAPAN CHIYODA KOHAN JAPAN

CHIYODA KOHAN JAPAN

Company name : Chiyoda Kohan Co., Ltd.

Address : 3F, Daini-Marutaka Building, 7-13-8 Ginza, Chuo Ward, Tokyo 104-8115

Contact

Tel : 03-3547-1258

Fax : 03-5550-1273

E-Mail :

Established : February 1947

Capital : 200,000,000 JPY

Number of Employees : 220

CHIYODA KOHAN SINGAPORE CHIYODA KOHAN SINGAPORE

CHIYODA KOHAN SINGAPORE

Company name : Chiyoda Kohan (Singapore) Pte. Ltd.

Address : Block 1092 Lower Delta Road, Unit #01-08, Singapore 169203

Contact

Tel : +65-6278-6780

Fax : +65-6278-6779

E-Mail :

Established : August 2001

Capital : 200,000,000 SGD

Number of Employees : 3

CHIYODA KOHAN WUXI CHIYODA KOHAN WUXI

CHIYODA KOHAN WUXI

Company name : Chiyoda Kohan (Wuxi) Environmental Engineering Co., Ltd.

Address : 无锡新区湘江路2-3金源国际大厦510 (510 Jinyuan Guoji Building 2-3 Xiangjiang Road Wuxi Jiangsu China)

Contact

Tel : +86-510-82737451-801

Fax : +86-510-82737455

E-Mail :

Established : January 2012

Capital : 20,000,000 JPY

Number of Employees : 7